Over LVB in het sociaal domein

Ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking (LVB). Een niet zichtbare beperking die de kwetsbaarheid voor problemen in verschillende levensgebieden vergroot, waardoor iemand vaker hulp en ondersteuning kan gebruiken. Waarschijnlijk heb je in je werk daarom geregeld contact met iemand met een LVB, misschien zonder dat je het direct doorhebt. 

Als professional wil je dan weten waaraan je een mogelijke LVB kunt herkennen en wat er goed werkt in het contact met iemand met deze beperking.

Binnen LVB in het sociaal domein vind je daarom:

  • Wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke kennis die getoetst is aan de praktijk, om jouw werk te professionaliseren.
  • Andere professionals om kennis mee uit te wisselen en vragen te stellen, te leren van elkaars ervaring.
  • Een plek om zichtbaar te worden, anderen aan je initiatief te verbinden, om te signaleren en kansen of knelpunten aan te kaarten.

Dit channel is een initiatief van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Wij zijn een netwerkorganisatie die wetenschappelijke en ervaringskennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld.

Specialisatie & werkgebieden:

GGZ Gehandicaptenzorg Jeugdzorg Justitie Onderwijs gemeente