Vraag & Antwoord

Wie kent passende interventies om eenzaamheid onder jongeren met een beperking tegen te gaan? Veel jongeren tussen...

Als ambulant begeleider loop ik vaak tegen het probleem aan van missende voorzieningen, jongeren hebben regelmatig meer moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Is er informatie te vinden over LVB in andere talen (bijv. Arabisch of Turks)?

Wij krijgen steeds meer gezinnen in behandeling die de Nederlandse taal niet goed verstaan en spreken. Wat informatie over LVB (mensen met een licht verstandelijke beperking) in hun moedertaal zou dan erg helpend zijn. Voor psychoeducatie zou dit erg ondersteunend zijn.

Wie kan helpen? Ik ben op zoek naar mogelijkheden voor trauma behandeling voor een cliënt met LVB+ anderstalig (Spaans)

Voor een cliënt met psychotische klachten en PTSS zijn we op zoek naar een plek waar zij behandeling kan krijgen voor haar trauma's, in het Spaans. Er is een schatting van haar IQ gemaakt obv voorgeschiedenis (geen vervolgopleiding afgerond, Engelse taal niet kunnen leren, geen gezond maatschappelijk...

Wat zijn de meest gestelde vragen die mensen met een LVB stellen aan u als hulpverlener?

Op dit moment ben ik namens de Gemeente Gorinchem onderzoek aan het doen bij een inloopvoorziening voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hierbij is de vraag of een inloopvoorziening duurdere individuele zorg kan voorkomen. Om mijn onderzoek vorm te geven is het belangrijk om te weten welke...

Zijn er professionals die jongeren (met of zonder LVB) begeleiden die 18 jaar worden en daarbij gebruik maken van...

De tools vind je hier:

- Krachtplan 18+ / 18 Take Control: http://www.krachtplan18plus.nl/

- Beterapp: https://play.google.com/store/apps/details?id=n

Wie kent of weet een training sociale media voor LVB, te volgen door de client zelf?

Gesloten

Voor een 18+ jongeman in begeleiding met LVB problematiek zoek ik een training in gebruik van sociale media.

Hij is onhandig met sociale media, ik vroeg me af of er een training of ander programma bestaat voor deze jongeman, waar hij zelf aan kan deelnemen om meer media wijs te worden.

Alvast bedankt...

Hoe bereiden jullie jongeren vanaf 16 jaar (met of zonder LVB) voor op de overgang naar volwassenheid en zelfstandig...

De overgang van jeugd naar volwassenheid kan voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar een uitdagende periode zijn. Vanaf 18 jaar zijn jongeren voor de wet meerderjarig, maar vaak nog niet volwassen en in staat om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. Dat geldt zeker voor jongeren met een LVB,...

Hoe kan ik een jongere met een LVB helpen om zijn autotheorie examen te halen? Wie heeft tips?

Ik heb een client van 30 jaar. Hij is gediagnosticeerd met LVB. Hij zou graag zijn autorijbewijs willen halen. Echter wil het hem niet lukken. Hij heeft het 8x geprobeerd en is 8x gezakt. We betwijfelen of hij IQ heeft om te kunnen slagen. Hoe kunnen wij als begeleiding hem hierbij helpen/ondersteunen?

Wie kent er een platform/groep/ondersteuning voor mensen die een volwassen partner met een LVB hebben?

Deze vraag kwam binnen bij ons kenniscentrum. De partner van de vraagsteller krijgt op dit moment ambulante begeleiding en de vraagsteller zelf mist gespreks- en ondersteuningsmogelijkheid. Ben jij bekend met een platform, groep of andere ondersteuningsmogelijkheid voor mensen die partner zijn van een...

Wie kan mij verder helpen? Ik ben op zoek naar onderzoeken en ervaringen van buitenlandtrajecten voor jongeren die...

Krijgen ze echt een 'reset' in het buitenland, of houden ze contact met hun netwerk in Nederland? Hoe verloopt dan een terugkomst naar Nederland? Is er een groot risico op een terugval in hun oude leven en netwerk? Ik hoor graag de positieve en kritische geluiden.

Ik ben op zoek naar een passende plek voor een jongen van 13 met disharmonisch profiel en ernstige gedragsproblemen...

Sinds 2017 zijn er diverse hulpverleners betrokken zowel individueel als gericht op het gezin. Zijn schoolgang is in groep 7 gestagneerd. Middels hulpverlening nu krijgt hij iets van school, maar dit is ver beneden wat deze jongen van deze leeftijd nodig heeft, meedraaien in een schoolsetting is niet...

Gezocht: ADHD-coach voor een 57-jarige man. In de regio Amsterdam.

Heeft er iemand een goede tip hoe een volwassen man met recent gediagnosticeerde ADHD in contact kan komen met een ADHD-coach? Hij zoekt iemand in de buurt van amsterdam die fysiek kan afspreken, direct is in zijn/haar communicatie en die stevige gesprekken met hem kan voeren. Hij hoopt hiermee meer rust,...

Wie kan helpen of heeft advies over de situatie?Op zoek naar een islamitische psycholoog/hulpverlener die een...

Wie kan dit meisje en gezin helpen?

Situatie: 16 jarig meisje gevlucht uit thuisland door de oorlog. Ze zit momenteel op 3 gymnasium. Excellente cijfers totdat haar oom op de eerste dag van de ramadan door de oorlog kwam te overlijden.. en haar familie dakloos is door bombardementen.Gevolg:...

Welke methoden of benaderingen gebruik of ken jij om kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar (in een residentiële...

Voor ons afstudeeronderzoek binnen de opleiding Social Work zijn we op zoek naar inzichten en ervaringen van professionals over het begeleiden van kinderen (in residentiële instellingen) bij het veilig en verantwoord gebruik van internet en sociale media. Aangezien de kinderen op de groep vaak te maken...

Gezocht: een plek in een gezinshuis voor een jongetje van 4 jaar oud.

Voor een jongetje van vier jaar oud zijn we op zoek naar een gezinshuis met een open plek. Bij voorkeur in (de regio) Noord-Brabant, gezien de plaats van herkomst van deze jongen. 

Vanuit problemen in de hechting heeft deze jongen baat bij een stabiele, voorspelbare plek, waar hem een veilige basis...

Voor een moeder met een kind met autisme en adhd, in een samengesteld gezin, zoek ik effectieve manieren in het...

Ik ben op zoek naar effectieve manieren, tips of methodes die een moeder helpt om te gaan met escalaties met haar 12 jarige zoon die diagnose ADHD en Autisme heeft. 

Weet iemand peer to peer groepen (online of live in omgeving Utrecht) waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rond...

Ik merk dat psychische klachten bij mensen die in twee culturen leven - ook - vaak te maken hebben met stressvolle omstandigheden die dit met zich mee brengt. Voorbeelden: relatie met iemand uit een andere achtergrond/cultuur dan ouders, leven in de Nederlandse maatschappij en thuis leven in cultuur van...

Wat heeft een jeugdige vanuit jouw perspectief nodig om volwassen te worden en welke methodes gebruik jij om het...

Je wordt 18 en volgens de wet ben je volwassen. 

Volwassen zijn volgens de wet betekent verantwoordlijkheden zoals zorgverzeking betalen, schulden mogen maken, je rijbewijs halen enzovoort. Eigen regie en eigen kracht en dus ook vraaggerichte hulpverlening vanuit de Wmo en Participatiewet. Maar hoe...

Zijn er communities of andere vorm waar ik draagkracht kan verkrijgen in breedste zin van het woord voor oprichting...

Helaas is pijnlijk blootgelegd dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden zijn om dit type cliënt de noodzakelijke zorg aan te kunnen bieden. Vanuit voorgaande is...

Wie heeft of kent voorbeelden voor een goede aanpak van meervoudige problematiek binnen het sociaal domein?

Gesloten

Wij zijn zelf bezig om te onderzoeken of en hoe wij beter onze meervoudige problematiek kunnen aanpakken binnen de gemeente. We zijn op zoek naar best practices zodat we dat kunnen vergelijken met onze eigen aanpak en ervan kunnen leren. Graag komen wij in contact met anderen om ervaringen op te halen.

Bespreek jij wel eens het roken met cliënten? En waarom wel of niet?

Er zijn een hoop verschillende meningen over het bespreken van roken in het sociaal domein. De één vindt het belangrijk voor het welzijn van de cliënt, de ander vindt het juist niet zijn of haar taak.

Hoe denk jij hierover? En wat merk jij van collega’s?

Ik ben bezig met het opzetten van een kleinschalig expertisecentrum verslaving voor cliënten, familie en...

Ik denk als een visionair met een pragmatisch blik. Met 14 jaar+ profesionele werkervaring in dienst / ondernemer. Maar ook zelf langdurige middelenverslaafd geweest. Vervolgens enorme kennis, kunde over herstelprocessen en verder, dromen, ambities opgedaan en onderzocht. Kennis van cultuur bij de...

Wie kent er voorbeelden van goede afstemming en coördinatie tussen gemeenten en GGZ in het kader van de Wet...

Ik ben op zoek naar goede voorbeelden van samenwerking in de regio waarbij er afstemming en coordinatie plaatsvindt tussen gemeenten en GGZ in het kader van de Wvggz. Het gaat dan met name om de wederkerigheid.

Het doel van gedwongen zorg moet in principe het herstel van de betrokkene zijn en het...

Wordt de rechtspositie van de psychiatrische patiënten versterkt met de invoering van de de Wet verplichte...

Voor een opdracht op school houd ik mij samen met mijn projectgroep bezig met deze vraag. Graag horen wij van u wat u van deze wetwisseling vind en of de rechtpositie van de psychiatrische patienten ermee is verbeterd. 

Wie heeft er ervaring in het opzetten van een team collegiale ondersteuning (begeleiding van collega’s) welke...

Op dit moment werken wij binnen onze welzijnsorganisatie aan het opzetten van zo'n team. Om te voorkomen dat wij zelf het wiel opnieuw gaan uitvinden, willen wij er graag achter komen of er al veel van dit soort teams draaien, wat de ervaringen zijn en hoe deze teams in de organisatie zijn ingebed, wat...

Wij zijn op zoek naar oplossingsrichtingen voor de aanpak van het personeelstekort binnen de kinderopvang.
Zijn er...

We denken nu in de richting van een gezamenlijke lokale klas voor de verschillende opvangorganisaties, BSO anders opgeleiden, 50 plussers werven, combineren van werkzaamheden binnen KO en zorg, combinatie van stages jongerenwerk en kinderopvang, groepshulp opleidingstraject, oppasservice van waaruit...

Wie heeft er ervaring met het gebruik van transcriptie voor het vastleggen van gesprekken tussen cliënten en...

Ik ben benieuwd naar hoe dit bevalt, of het arbeidsbesparend werkt en of er beleid op is gemaakt met het oog op de AVG.

Ik ben benieuwd hoe er landelijk om wordt gegaan met leerplichtige nieuwkomers (AMV) die de motivatie missen om naar...

Ik werk als LPA op de ISK en vind het lastig om de leerplichtwet met deze doelgroep te verenigen. Het gaat om jongeren/kinderen die veelal nog geen verblijfsvergunning hebben, in grote onzekerheid leven en toch aan de regels moeten voldoen. Ik zou ze graag een nuttige daginvulling willen bieden waarbij...

Wie heeft er een voorbeeld van een werkproces voor de aanpak van vervuilde/ontregelde huishoudens?

Is er iemand van een middelgrote gemeente die mij wat wijzer kan maken ten aanzien van een goed werkproces? De gemeente Heemskerk heeft bijna 40.000 inwoners. Ik ben vooral benieuwd naar: wie heeft welke rol (GGD, Vangnet-team, Wmo-team), wie betaalt wat en op welke grondslag (Wmo(-maatwerk), (O)GGZ,...

Wie heeft ervaring met zorgverzekeraars die bereid zijn bij te dragen aan financiering van coördinatie op...

Hebben jullie ervaring met een zorgverzekeraar die bijdraagt aan de financiering van coördinatie op keten- netwerksamenwerking? En zo ja, onder welke betaaltitel deden zij dit dan? Verzoek is onlangs door mij gedaan bij 2 ZV's. Dit is afgewezen. Argument ZV: dit kunnen we niet, want wij financieren...

Herkennen jullie ook de trend van strengere en willekeurige beoordeling WLZ aanvragen binnen CIZ? En dat dit leidt...

Ik was deze week aanwezig bij een netwerkgesprek, waarbij ik van een orthopedagoge bevestiging kreeg van mijn vermoeden dat sinds kort de toegang tot de WLZ verder is beperkt. Zij had binnen haar organisatie via een interne memo vernomen dat binnen het CIZ de beoordelingsspecificaties van aanvragen tot...

Met welke digitale sociale kaart werken jullie? Wat zijn jullie tips en welke functies missen jullie in de sociale...

Wij willen in onze gemeente een digitale kaart die zowel voor inwoners als professionals goed bruikbaar is. 

Waarbij inwoners en professionals goed zicht hebben wat er in het voorliggende veld; sport, cultuur, ontmoeting, vrijwilligersorganisaties, dagbesteding etc. is  

Wat heb je nodig van een...

Welk instrument of methodiek is passend voor een risico-inventarisatie bij een brede doelgroep (0-100 jaar, met o.a....

Voor onze organisatie zoeken wij een geschikt en dekkend instrument voor risicotaxatie. 

Onze organisatie valt binnen het sociaal domein en biedt ambulante begeleiding aan een brede doelgroep (0-100 jaar, van opvoedingsproblematiek, ASS, NAH, LVB, verslaving, dementie, enzovoorts)

In onze...

Wie heeft een casus waarin je weet welke ondersteuning nodig is, maar er gedoe is over welke instantie voor de...

Soms zijn professionals het eens over de ondersteuning die een bewoner nodig heeft, maar is het niet meteen duidelijk welke partij (bijv. gemeente, uitvoeringsorganisatie, verzekeraar etc.) voor de kosten moet opdraaien. De overbruggingsprocedure van het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens kan...

Wie heeft ervaring met, of voorbeelden van de inzet van ervaringsdeskundigheid ten behoeve van preventie in de...

Ik ben mij aan het oriënteren om de inzet van ervaringsdeskundigheid cq. het werken met eigen ervaringen in te zetten aangaande preventie in de verslavingszorg. Specifiek bij voorlichting op het middelbaar beroepsonderwijs of de deskundigheidsbevordering bij docenten of zorgcoordinatoren. Wie kan mij...

Wanneer cliënten tegen de huisregels in verboden spullen of middelen op locatie hebben mag je deze in beslag nemen...

Op een locatie (open instelling beschermd wonen) mag je bijvoorbeeld geen alcohol of messen in de woning hebben (dit gezien de risico's op suïcide, zelfbeschadiging en misbruik van middelen).

Hoe gaan andere instellingen hiermee om?

Er is onduidelijkheid of je als zorgorganisatie middelen in mag...

Hoe ervaar jij als jeugdhulp professional de organisatiecultuur-verschillen ('zo doen we het hier eigenlijk altijd')...

Deze vraag maakt deel uit van een veldonderzoek voor een boek dat ik schrijf over de invloed van organisatiecultuur in onderwijs en jeugdhulp op interprofessioneel samenwerken.

Waar kunnen ouders uit de gemeente Maashorst terecht voor psycho-educatie over ADHD én dwang?

Wij begeleiden een jong-volwassen man met ADHD en dwang. Hij heeft hier al behandeling voor gehad, nu is er geen actieve behandeling meer. Ouders zijn nooit echt betrokken geweest bij de behandeling. Ouders zouden graag psycho educatie willen krijgen over ADHD en dwang. Heeft iemand een idee waar ik...

Ervaar jij drempels in sociaal werk die jou soms aan het twijfelen brengen ?

Je bent waarschijnlijk met veel enthousiasme en overtuiging als sociaal werker gaan werken. Maar misschien loopt het soms net anders dan je had gehoopt of gedacht. Misschien wel zo anders, dat je overweegt om iets anders te gaan doen, of dat zelfs al hebt besloten of gedaan.

Welke interventies kunnen sociale professionals inzetten bij het verwerken van PTSS bij gedetineerden tijdens detentie?

Internationaal onderzoek toont consistent aan dat psychische gezondheidsproblemen disproportioneel vaker voorkomen bij gedetineerden in vergelijking met de algemene bevolking. De klinische en beleidsmatige relevantie hiervan is groot; psychische problemen zijn namelijk geassocieerd met verschillende...

Zijn er organisaties gericht op mensen met een verstandelijke beperking die werken met Wooncirkels (Leviaan) ? Ik...

Met de term wooncirkels bedoel ik die zoals Leviaan deze omschrijft (zie link hieronder).